Textové pole:

PODHORSKÉ KAMNÁŘSTVÍ

originální návrhy a stavby tradičních kachlových kamen

 

 

 

Leoš Rožnovský

799 797 185 

466 566 262

podhorske-kamnarstvi@seznam.cz

Textové pole:

KACHLE

 

„… a ten spodek ještě taky oblepíte kachličkami?“

 

Kachle jsou samonosným prvkem stavby.

 

Z rubu kachle jsou po obvodu poměrně silná žebra.

Prostor mezi žebry vzájemně sousedících kachlů se vyplňuje kousky šamotu a hlínou. Tak dojde k provázání kachlů, které se ještě zpevní pružnými skobami ze silných drátů. Vnitřní prostor mezi žebry se také vyplňuje.

 

Takto zhotovená kachlová stěna pak má tlouštku 4,5 až 6cm!

Není to tedy žádná „kachlička“ nebo „obkladačka“.

 

Takto postavené kachle se pak zevnitř ještě přemáznou hlínou,

a většinou se k nim přilepí další šamotové desky či cihly různé tloušťky, podle místa použití.

 

Textové pole:

CO MOŽNÁ NEVÍTE… (stránka bude průběžně doplňována)

Textové pole:

KAMNÁŘSKÁ HLÍNA

 

Kamnářská hlína není malta.

Je záměrně pružná.

 

Neobsahuje cement, ani vodní sklo, jak se občas někteří lidé domnívají.

Je čistě přírodní směsí jílu, lupku, a písku.

,

Při topení a chladnutí kamen dochází s vysokými změnami teplot k přirozené tepelné roztažnosti všech použitých materiálů. Zkrátka, kamna pracují.

 

Aby kamna mohla pracovat, musí být slepena pružným materiálem.

A tím je kamnářská hlína.

 

Kachle stavěné na hlínu je možné kdykoliv v budoucnu rozebrat a opakovaně použít.

Textové pole:

ŠAMOTOVÁ CIHLA

 

„Mohu si sehnat vlastní šamotové cihly, z kterých mi kamna postavíte?“

 

Šamotová cihla je jen jedním ze stavebních prvků.

Většinou se používá pouze v topeništi - a někdy ani tam ne.

 

A navíc není šamot jako šamot. Ve stavebninách se většinou prodává tržní šamot - určený spíše pro zedničinu.

 

Kamnářský šamot má upravené vlastnosti tak, aby byl odolný jak vyšší teplotě, tak střídání teplot.

 

Kamnářský šamot se vyrábí v mnoha formátech. Více než cihly kamnář spotřebuje formáty desek či plátků - v různých tloušťkách od 15 do 60mm, podle způsobu a místa použití.

Textové pole:

TEPLO SÁLAVÉ  (záření)

 

Teplo z poctivých kachlových kamen

 

Sálavé teplo se šíří kolmo a rovnoměrně od zdroje.

 

Sálavé teplo je elektromagnetické vlnění, podobné slunečnímu záření. Pocitově je velmi příjemné a má příznivé zdravotní účinky.

Nezpůsobuje proudění vzduchu a tedy ani výrazné vertikální rozdíly teplot, jako teplo konvekční.

 

Sálavá kamna by měla být ideálně konstruována tak, aby hřála už od nejspodnější části. Vrchní vodorovnou plochu je u sálavých kamen vhodné tepelně izolovat. Je zbytečné, aby kamna sálala do stropu.

Textové pole:

TEPLO KONVEKČNÍ  (proudění)

 

Teplo z teplovzdušných krb.vložek a krb.kamen

 

Lehčí teplý vzduch stoupá nahoru, a těžší studený klesá dolů.

 

Je příčinou vertikálně velmi nevyvážené teploty v místnosti:

U nohou je chladno, a ve výšce hlavy přetopeno.

Takové teplo není příjemné. Pokud jste mu vystaveni dlouhodobě a pravidelně, může způsobovat zdravotní komplikace.

 

K těm se může připočíst zdravotní riziko z vdechování přepáleného prachu, obsahujícího mikroplasty, chlupy, atp., jež konvekce šíří v prostoru místnosti nebo i celého domu.

Textové pole:

HAFŤÁK

 

Hafťák je mezi kamnáři slangové označení speciální žáruvzdorné malty. Vyznačuje se vysokou pevností spoje (je nerozebiratelný) a velmi rychlým tuhnutím.

 

Díky hafťáku je možné navrhovat konstrukce kamen, které by v minulosti nebyly proveditelné, takže posunuje technologii dopředu.

Příkladem jsou omítaná kamna dvouvrstvé konstrukce se vzduchovou mezerou, nebo omítané obestavby krbových vložek.

 

Mnoho kamnářů lepí hafťákem i kachle, což výrazně urychluje práci.

Nejsou nutné dlouhé technologické pauzy.

 

Z úcty k řemeslu i k ruční výrobě kachlů stavím kachle „postaru“ na hlínu, pokud to konstrukce topidla umožňuje.